God Jul och Gott Nytt År!

Så här inför julen vill jag önska Fysikums personal och studenter samt Fysikums vänner en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

GodJul-web

Vi kan tacksamt se tillbaka på ännu ett framgångsrikt år för vår institution. Året började med att vi fick ett fjärde VR-bidrag för internationell rekrytering av framstående forskare – denna gång för nobelpristagaren Frank Wilczek. Vi är nu i förberedelsefas för aktiviteter till sommaren inom detta projekt. Anders Nilsson som var den förste att få ett sådant bidrag för att komma till Fysikum har genom dessa medel redan byggt upp en stor grupp här. Ytterligare en framgång för den verksamheten var att han fick ERC Advanced Grant i våras. Även Katherine Freese, som rekryterades med sådana VR-medel, har varit fullt verksam i Stockholm som direktör för Nordita och forskare vid Fysikum. Hon knyter många internationella kontakter till Albanova och särskilt minns vi Stephen Hawkings besök i Stockholm i slutet av sommaren.

Det har också i dagarna blivit klart att Emil Bergholtz rekryteras till Fysikum nästa år som Wallenberg Academy Fellow. Det är därmed det fjärde året i följd som Fysikum får en av sina forskare utsedd till Fellow inom detta program.

DESIREE-anläggningen producerar nu data efter flera års uppbyggnad av den världsunika dubbla lagringsringen. Ett internationellt uppmärksammat experiment publicerades i april, där en livstid på över 8 min uppmättes för ett metastabilt exciterat tillstånd i den negativa svaveljonen.

Inom kvantoptik och kvantinformation utvecklas också forskningsverksamheten. Markus Hennrich har nu flyttat över sitt laboratorium från Innsbruck. Jonfällan som lagrar strontiumjoner, som laserkyls och exciteras, är nu i full drift. Mohamed Bourennane fick under hösten ett stort forskningsbidrag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för fotonik för kvantinformation. Hans grupp publicerade förra veckan nya resultat om säkerhetshål vid kvantkryptering i Science Advances.

Många andra av Fysikums forskningsnyheter finns samlade på Fysikums blogg.

Nu ser vi fram mot ett nytt år. Första spadtaget för Albano-området är taget. Vi kommer under de närmaste åren se ett stort område växa upp som närmaste granne. Här ska rymmas 100 000 kvm institutionsytor och 50 000 kvm bostäder. Det kommer att vitalisera området!

Vi räknar med att fullborda rekryteringen av professorn i kosmopartikelfysik som också blir Oskar Kleincentrets nya föreståndare. Från CERN rapporterades härom dagen en icke statiskt säkerställd struktur vid 750 GeV från ATLAS och CMS. Med mer mätdata nästa år bör detta kunna klarläggas.
Fysikum fick god utdelning på årets projektansökningar på VR. Mer än hälften av ansökningarna beviljades. Det skapar goda förutsättningar för forskningen framöver vid Fysikum. De olika framgångarna på finansieringssidan skapar samtidigt problem för våra lokaler. Det är svårt att få kontor och laboratorier att räcka till. I januari flyttar Avdelningen för instrumenteringsfysik in i de kontor som nu byggts där Fysikums demonstrationslaboratorium låg. Därefter sker en del omflyttningar för att på bästa sätt möta behoven av kontor.

Stockholms universitet fokuserar på kvalitetsutveckling av undervisningen. Fysikum gläds åt att alla fem ansökningar till rektors första utlysning av särskilda medel för kvalitetsutveckling beviljades. Även till andra utlysningen har lärare vid Fysikum ansökt om medel. Det skall bli intressant att se hur beviljade medel ska kunna utnyttjas för att vidareutveckla och stärka institutionens undervisning.
Under nästa år så kommer också Emma Wikberg arbeta som pedagogisk ambassadör på 25% för att arbeta med olika projekt för att stärka lärarnas pedagogiska kompetens. Samtidigt noterar vi att redan nu fungerar många av våra lärare utmärkt och vi gläds åt att Fawad Hassan utsågs till Årets lärare vid naturvetenskapliga fakulteten.

Vi ser fram emot ett spännande nytt år för forskning och undervisning! Följ Fysikums blogg!

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •