God fortsättning på det nya året!

Den nya studentexpeditionen på plan 4
Den nya studentexpeditionen på plan 4
Verksamheten vid Fysikum är nu i full gång efter julledigheterna.

Som ett första steg i de förestående omflyttningarna inom huset så påbörjas nästa vecka ombyggnationen i korridoren där Fysikums studentexpedition finns (plan 4). Expeditionen kommer att flyttas till andra änden av denna korridor och entrén till korridoren kommer att bli mitt emot den nya expeditionen. När ombyggnationen är klar så kommer Fysikums administrativa avdelning flytta ned till denna korridor.

Förhoppningsvis har ni märkt att vi det gångna året har aktualiserat alumniverksamheten för vilken Emma Wikberg har ett särskilt ansvar. Vi tror att kontakten mellan Fysikum och dess tidigare studenter är av stort ömsesidigt intresse av flera skäl. Sedan en tid finns en särskild ingång för Alumn på Fysikums hemsida. Du som är alumn men inte är registrerad som sådan, anmäl dig gärna till detta nätverk via universitetets hemsida.

Fysikums kalender har nu integrerats med AlbaNovas Agendasystem och kan nås direkt från Fysikums hemsida (“Seminarier och föredrag”). Det är bra om Fysikums seminarieverksamhet och evenemang blir synliga på Agenda (som bl a visas på stora skärmen vid AlbaNovas entré). Serena Nobili och Michael Odelius har behörighet att lägga in i Agenda. Vänd dig i första hand till Serena när du vill lägga in något i Agenda.

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •