Fysikum vill öka utresande utbytesstudenter

UHR anordnade i april konferensen Kvalitetsdrivet. Som relativt nybliven studievägledare var det två intressanta teman som diskuterades; vad kan lärosäten göra för att rekrytera och behålla en mer varierad studentpopulation fram till examen samt vad kan lärosäten göra för att öka antalet utresande utbytesstudenter? Genomströmning är en pågående process hos oss men däremot när det gäller internationalisering finns större utrymme för förbättringar.

Photo Enid Martingale used under Flickr CC license
Photo Enid Martingale used under Flickr CC license

EU har som mål att 2020 ska 20% av alla studenter någon gång under sin utbildning studera utomlands. Siffran är idag omkring 14% och Sverige har många fler inresande studenter än utresande. Det ser vi framför allt här på Fysikum där tyvärr endast ett par av våra studenter reser utomlands i utbytesstudier varje år. Desto fler studenter söker sig hit och i höst kommer vi ha fler än vanligt, omkring 20 inresande studenter, vilket såklart är väldigt roligt! Frågan är vad vi kan göra för att våra egna studenter ska ta steget att studera utomlands? I undersökningar är studenter i allmänhet intresserade av utlandstudier men ser kanske inte hur de skulle passa in i studierna på hemmaplan och att de tycker det är krångligt. De ser det också mest som personlig utveckling snarare än att det har ett akademiskt värde. Det som också kom fram på konferensen var att lärosäten framför allt fokuserar på administrativt stöd än på studievägledning och akademiskt stöd.

Ett inspirerande exempel som presenterades kom från Helsingfors universitet där man sedan en reform 2005 har arbetat med proaktiv studievägledning, individuella studieplaner och begränsning av studietiden. Internationalisering har där inte varit en särskild fråga utan utbytesstudier har tagits upp tillsammans med allmän studievägledning. Förutom proaktiv studievägledning kan förbättringar också vara att tydligare visa på det akademiska värdet av ett utbyte samt att identifiera möjligheter till utbyten inom program, tex att skräddarsy olika programpaket vid partneruniversitet som passar in under en speciell termin i vår utbildning. Studenterna behöver idag identifiera sådana själva och med många olika möjliga partneruniversitet finns kanske för många valmöjligheter. Vare sig man vill ut i industrin eller fortsätta forska efter sin utbildning är utlandsstudier en merit som kan vara det som sticker ut så att man får en eftertraktat jobb eller en doktorandplats. Att väcka sådana tankar tidigt kan nog vara nödvändigt för att fler ska våga ta steget att söka sig utåt.

Vi ska heller inte glömma bort de utlänska studenter som självmant söker sig hit utan något Erasmusprogram och då framför allt till våra masterprogram som idag inte är överfulla och där vi behöver fler duktiga utlänska studenter. Dessa studenter kan i sin tur stimulera till att fler av våra egna kandidatstudenter väljer fortsätta med en masterutbildning hos oss. Jag tror att arbetet med att verka för både fler inresande samt utresande studenter kan ge en positiv verkan även på genomströmningen av alla våra program. Nu blir det från oss på studievägledningen att försöka ta till vara på den erfarenhet och kunskap våra inresande och utresande studenter har av utbyten för att kunna se vilka åtgärder vi kan göra för att öka studentutbytet.

Är du student och som är intresserad av att veta mer om utbytesstudier ska du såklart vända dig till oss på studievägledningen. Ett första samtal kan vara det som behövs för att ta steget till en ny erfarenhet av både akademisk betydelse och personlig utveckling.

– Fredrik Hellberg, studievägledare vid Fysikum

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •