Fysiktävlingen för årskurs 5 och 6

Torsdagen 27 november var det fysiktävling för 5e och 6e-klassare här på AlbaNova. Nitton lag från ett tiotal skolor i Stockholmsområdet presenterade sina projekt inför en full Svedbergssal. Tillsammans med Jakob Gyllenpalm från MND (Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik) och Lina Enell, informatör från fakultetskansliet, ingick jag i juryn som skulle utse de tre främsta bidragen.

Professor Thors Hans Hansson, Lina Enell och Jakob Gyllenpalm är jury till fysiktävlingen 2014
Professor Thors Hans Hansson, Lina Enell och Jakob Gyllenpalm är jury till fysiktävlingen 2014
Tävlingen är förstås utmanande och spännande, men organisatörerna på Fysikum, framförallt Fredrik Hellberg, har en mer långsiktig agenda som presenteras på tävlingens hemsida: “Erfarenheten och känslan av att tillsammans lyckats få vilt främmande människor att förstå något som man själv fascineras av, hoppas vi ska ge mersmak både för fysikämnet och undervisningsrollen.“ Efter att ha sett de nitton bidragen tror jag att detta är mer än bara fromma förhoppningar. Lagen hade lagt ner stor möda inte bara på att bygga upp modeller och förbereda demonstrationsexperiment, men också på själva presentationen och då speciellt samarbetet mellan de olika lagmedlemmarna. Efter varje presentation, som varade mellan två och sex minuter ställde vi i juryn några korta frågor till lagen. I de fall vi inte fick några svar, gick frågan vidare till publiken. Juryn och publiken bjöds på en blandning av instruktiva, och misslyckade experiment, av utmärkta och mindre goda förklaringar och av självsäkert uppträdande och påtaglig nervositet. Det var med andra ord precis som på vanliga seminarier eller i vanliga föreläsningssalar. Efter presentationen, och medhavd lunch, fick barnen besöka vetenskapens hus och sen var det prisutdelning.
Dream Team från Vinstaskolan i Vällingby vann 1 priset
Dream Team från Vinstaskolan i Vällingby vann 1 priset
Det vinnande laget, Dream Team från Vinstaskolan i Vällingby hade med projektet “Sjungande flaskan och sugrörstrumpeten” enligt juryn, “Med väl valda och engagerande experiment, samt lärorika förklaringar, visat hur ljud uppkommer, och och de gav bra och klara svar på juryns frågor.” Men valet var inte lätt då flera lag gjort utmärkta presentationer och svarat väl på våra frågor. Efter prisutdelningen fick alla gissa på hur många uppblåsta ballonger det fanns i en liten bytta med flytande kväve. Få hade trott att det var över hundra och när mer än hundratrettio ballonger studsade omkring var hela salen upplöst i ett inspirerat kaos. Vi i juryn var glada att det inte var vi, utan vana lärare, som sen fick lugna ner och samla ihop eleverna för hemfärd efter en, som vi tror, uppskattad dag på Fysikum.

Några egna reflektioner efter dagen. Vi kanske skulle fundera på om lärarna, vilka lagt ner en massa arbete, kan uppmärksammas på något sätt. Själv skulle jag tyckt att hade varit väldigt intressant att få prata med dem, och höra lite om hur de har arbetat med projekten, hur mycket hjälp eleverna fått och så vidare. En annan tanke är att vi kanske skulle skriva in i reglerna att varje presentation skall avslutas med en halv minuts sammanfattning som talar om vad man bör ha lärt sig, och vad detta har att göra med fysik. En sådan summering vore nog nyttigt, både för att öka elevernas förståelse, och för att det är så bra föredragshållare och undervisare brukar avsluta en föreläsning eller en demonstration.

– Thors Hans Hansson – Professor of theoretical physics

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •