Frank Wilczek beviljas ERC Advanced Grant

I slutet av förra veckan kom det officiella beskedet att Frank Wilczek har beviljats ERC Advanced Grant. Det europeiska forskningsrådet (ERC) utlyser flera program för grundforskning. Det mest prestigefulla är ”Advanced Grant” som är avsett för excellenta väletablerade toppforskare, ERC anger som kriterier för utlysningen: ”Applicants for the ERC Advanced Grants – called Principal Investigators (PI) – are expected to be active researchers who have a track-record of significant research achievements in the last 10 years. The Principal Investigators should be exceptional leaders in terms of originality and significance of their research contributions.”

2004 års nobelpristagare Frank Wilczek rekryterades till Stockholms universitet och Fysikum genom Vetenskapsrådets utlysning av medel för internationell rekrytering av framstående forskare. Han kallades därmed som professor till Stockholm universitet på halvtid från och med den 1 maj 2016.

Franck Wilczek twittrar om ERC grant
Franck Wilczek twittrar om ERC grant

Det nya femåriga ERC-kontraktet (2.5 Meuro) ska finansiera forskning för att försöka upptäcka axioner. Dessa hypotetiska partiklar skulle kunna ge en förklaring till den mörka materien. Som vi tidigare berättat om i Fysikums blogg så hölls en workshop om axioner vid AlbaNova i december 2016.

Vi gläds åt Frank Wilczeks nya ERC-bidrag och gratulerar honom! Det är ytterligare en framgång för honom och för fysiken vid Stockholms universitet.

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •  

One thought on “Frank Wilczek beviljas ERC Advanced Grant”

Comments are closed.