Den första lagrade strålen i CRYRING

Accelerator- och lagringsringen CRYRING vid det dåvarande Manne Siegbahnlaboratoriet användes från 90-talets början till 2010 för en lång rad experiment med lagrade molekylära och atomära joner. 2012 monterades den ned och körde i sju långtradare till GSI i Darmstadt för att utgöra ett av Sveriges in-kind-bidrag till den nya, stora acceleratoranläggningen FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research). Där har den nu byggts upp igen och utgör därmed den första färdigställda delen av FAIR. Som sådan tjänar den som en möjlighet att testa de nya system, t.ex. ett nyutvecklat kontrollsystem, som kommer att användas vid FAIR. Huvuddelen av FAIR kommer inte att stå färdigt förrän en bit in på 2020-talet, varför denna möjlighet är av stort värde. Ett omfattande experimentprogram vid CRYRING med mycket högt laddade joner från den befintliga lagringsringen ESR är också under planering.

CRYRING enl. nuvarande konfiguration

För närvarande pågår inkörningen av CRYRING med H2+-joner från en lokal jonkälla. Efter ett par dagars justeringar kunde CRYRING-teamet till sin glädje konstatera att man nu hade lyckats åstadkomma en lagrad stråle i ringen. Bilden nedan visar en tidig mätning av signaler från de lagrade jonerna. Toppen till vänster kommer från de injicerade jonerna och den närmast plan kurvan visar att strålen lagras utan större förluster under 50 ms. Senare lagrades jonerna i längre tid (0,6 s) och en uppskattning av strålens halvtid gav c:a 3 sekunder, vilket väl motsvarar den halvtid strålen borde ha pga. förluster genom kollisioner med restgasmolekylerna i ringens strålkammare.

Lagrad stråle

Mycket arbete återstår innan CRYRING är redo för de första experimenten. Strålen ska accelereras och elektronkylas och förlusterna ska minimeras, men den lyckade första lagringen av H2+-joner är en stor framgång och ett stort steg på väg mot att återställa CRYRING i sitt forna skick.

– Anders Källberg

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •