Flore Kunst – årets mottagare till Sigrid Arrhenius stipendium!

Områdesnämnden för naturvetenskap vid Stockholms universitet beslutar varje år om att utdela ett stipendium finansierat av Sigrid Arrhenius stipendiefond. Det ska tilldelas en lovande forskare vid Stockholms universitets naturvetenskapliga fakultet. Stipendiaten ska avlägga doktorsexamen och bedriva avhandlingsarbete inom något av fysikens, kemins, matematikens, astronomins, geologins eller meteorologins ämnesområden. Årets stipendium på 46 000 kr skall tilldelas en doktorand vars avhandling avses att framläggas 2019 eller 2020.

Flore Kunst – Foto Serena Nobili

Bland de sökande från Fysikum fördes Flore Kunst fram som institutionens främsta kandidat och det var också hon som Områdesnämnden för naturvetenskap utsåg till årets stipendiat. Flore Kunst lade fram sin doktorsavhandling ”Solvable Topological Boundaries” den 12 april.

Flore har i sin avhandling utvecklat en matematisk metod för att exakt beräkna yt- och kanttillstånd hos kvantmekaniska system vilket tidigare bara var möjligt i enkla specialfall. Genom att applicera denna nya metod har hon bidragit med ett antal djupa insikter rörande topologiska kvantmateria. Speciellt har dessa insikter givit en bättre förståelse av så kallade högre ordningens topologiska faser samt icke-Hermitiska topologiska tillstånd som skapas i dissipativa system. Dessa arbeten har fått ett mycket stort genomslag internationellt och lett till ett ett stort antal inbjudna föredrag och en prestigefylld postdoktjänst vid Max Planck Harvard Research Center for Quantum Optics (München och Cambridge, MA) som hon kommer att tillträda i höst efter en kortare period som postdoktor vid Fysikum.

Vi gratulerar Flore Kunst till denna fina utmärkelse!

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •