ERC Advanced Grant till Anders Nilsson

Vi har nu informerats om att professor Anders Nilsson har beviljats ERC Advanced Grant som är europeiska forskningsrådets främsta individuella forskningsbidrag. Anders Nilssons projekt heter “Probing the Structure and Dynamics of Water in its Various States”. Det femåriga projektet har en budget på ca 2,5 miljoner euro. Avtal med exakt beviljad summa ska nu förberedas. Det inkom totalt 2287 ansökningar till ERC gällande Advanced Grant 2014, varav 78 kom från Sverige. Årets beviljandegrad har inte tillkännagetts men den har tidigare varit ca 14%.

Vi gratulerar Anders Nilsson till denna nya framgång och gläds med honom!

Anders Nillsons föreläser på Fysikum
Anders Nillsons föreläser på Fysikum

Anders Nilsson har rekryterats till Stockholms universitet och Fysikum genom Vetenskapsrådets program för internationell rekrytering av framstående forskare. Han började sin anställning vid Fysikum sommaren 2014 och bygger nu upp en stor forskningsgrupp med stöd av sitt tioåriga stora VR-bidrag. Det nu beviljade bidraget från ERC kommer ytterligare att stärka hans vetenskapliga program. Läs mer om hans nya ERC-bidrag och forskning om vatten här.

Vi gratulerar också Anders Nilsson till ytterligare en utmärkelse! Han blev i dagarna utnämnd till hedersdoktor vid Danmarks Tekniske Universtet (DTU).

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •  

2 thoughts on “ERC Advanced Grant till Anders Nilsson”

Comments are closed.