Emma Wikberg utsedd till årets lärare!

Emma Wikberg vid Fysikum har nyligen utsetts till årets lärare 2018 vid naturvetenskapliga fakulteten. Vi gratulerar henne och gläds med henne över denna fina utmärkelse!
Genom studenthandledning och kontinuerlig återkoppling får Emma studenterna att tänka som fysiker. Hon har under flera år undervisat på kursen Kvantmekanik (FK5020). Tillsammans med Stefano Bonetti fick Emma för några år sedan kvalitetsmedel från rektor för att utveckla kursen.

Emma Wikberg årets lärare 2018

Helklassföreläsningar har ersatts med förberedelseuppgifter inför lektionsundervisningen och i klassrummet varvas korta genomgångar med problemlösning i grupp. Emma har dessutom under tre år varit pedagogisk ambassadör vid institutionen. Hon håller det pedagogiska samtalet levande vid Fysikum och fungerar som stöd till andra lärare som vill utveckla deras kurser. Emma har studerat hur väl studenterna klarar kandidatprogrammet i fysik och arbetar för att utveckla vårt mottagande av studenterna under första året.
Nu i höst kommer Emma att undervisa på delkursen Mekanik 1 på Klassik fysik (FK3014). Återigen har Emma (tillsammans med Henning Schmidt) fått kvalitetsmedel från rektor för att införa en evidensbaserad undervisningsmetod där studenterna i klassrummet ska få mer handledning än helklassföreläsningar.
Kvalitetsmedel har även tilldelats Fysikum för att förbättra det antagnings och mottagningsförfarande för studenter som söker till kandidatprogrammet i Fysik. Detta stöd fick Emma tillsammans med Magnus Axelsson. Även Richard Thomas och Markus Kowalewski har fått rektors kvalitetsmedel för att utveckla kursen Molekylfysik (FK7066) som ges för första gången i sin nuvarande form under andra delen av höstterminen.

Vad är priset “Årets lärare”? Läs mer här.

Share this post
  • 62
  •  
  •  
  •