Emil Bergholtz utsedd till Wallenberg Academy Fellow

I början av december offentliggjorde Wallenbergstiftelsen vilka 29 forskare som har utsetts till Wallenberg Academy Fellows 2015 i olika ämnesområden. Emil Bergholtz, som nominerats av Stockholms universitet på förslag av Fysikum, var en av de elva som utsetts inom naturvetenskap.

Emil Bergholtz.
Emil Bergholtz. Foto: Markus Marcetic – Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Kungl. Vetenskapsakademien

Emil disputerade vid Fysikum 2008 och har sedan varit verksam utomlands. Han började som postdoktor vid Max Planckinstitutet för fysik i komplexa system i Dresden. År 2011 flyttade han till Berlin (Freie Universität Berlin) och 2013 blev han där Emmy Noether Fellow. Det är en prestigefylld utnämning med god finansiering för en junior forskare för att bygga upp en egen självständig forskargrupp.
Eftersom Emil Bergholtz i över sju år har varit borta från Fysikum så rekryteras han nu till institutionen som en extern kandidat enligt Stiftelsens definition. Rekryteringen av Emil Bergholtz möjliggör en bra generationsväxling för verksamheten inom den teoretiska kondenserade materiens fysik. Tidigare har Eddy Ardonne rekryterats som universitetslektor inom detta område. Som Wallenberg Academy Fellow anställs Emil Bergholtz nu som forskare. Detta är en ”excellens”-tjänst från vilken han senare kan ansöka om befordran till professor.
Det forskningsprojekt som ligger till grund för Stiftelsens utnämning av Emil benämndes ”Lokalitet kontra topologi i kvantmateria” och det presenteras populärt på Wallenbergstiftelsens hemsida.
Fysikum får härmed en Wallenberg Academy Fellow för fjärde året i rad! Med andra ord har vi fått en sådan utnämning under varje år som programmet har funnits. Jan Conrad, Sara Strandberg och Jonas Larson, som i nämnd ordning fick tidigare år, hade emellertid redan då anställningar vid Fysikum. I år innebär utnämningen att vi får en nyrekrytering till institutionen.
Jag diskuterade förra veckan med Emil om villkoren för anställningen och vi kom fort överens. Han kommer att tillträda anställningen i sommar eller i början av hösten.
Vi hälsar Emil Bergholtz varmt välkommen till Fysikum!

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

One thought on “Emil Bergholtz utsedd till Wallenberg Academy Fellow”

Comments are closed.