Emil Bergholtz ny professor på Fysikum

Rektor har beslutat att anställa Emil Johansson Bergholtz som professor vid Fysikum vid Stockholms universitet från och med den 1 November 2019. Beslutet är fattat efter ansökan om befordran.

Emil Bergholtz.
Emil Bergholtz. Foto: Markus Marcetic – Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Kungl. Vetenskapsakademien

Emil gjorde både grund- och forskarutbildningen vid Fysikum, där han disputerade 2008. Efter 8 år i Tyskland som ”Distinguished PKS fellow” vid Max Planck Institutet för Komplexa System i Dresden och en anställning som Emmy Noether Group Leader i Berlin återvände han till Sverige som Wallenberg Academy Fellow.
Emils forskning handlar om teoretisk fysik, främst kondenserade materiens fysik. Emil och hans grupp använder sig av numeriska och analytiska metoder för att studera kvantmekaniska flerpartikelsystem. I synnerhet fokuserar han på topologiska kvantmaterial där kvasipartiklar kan existera som visar spännande egenskaper (som till exempel bråkdels-laddning). Ett aktuellt exempel som presenterades på Fysikums Nyhetssida är så kallade hörntillstånd. Emil samarbetade med Mohammed Bourennanes grupp inom experimentell kvantoptik för att beräkna och sedan realisera dessa exotiska tillstånd med hjälp av ljus. Emils forskning kombinerar grundforskning med potentiella användning som till exempel kvantdatorer.
Emil handleder doktorander och postdoktorer med stor framgång. Till exempel har hans tidigare doktorand Flore Kunst erhållit 2019 års Sigrid Arrhenius stipendium. Hon är nu postdoc vid Max Planck Harvard Research Center för Kvantoptik i München och vid Harvard Universitetet i Cambridge/Boston.
Vi gratulerar till Emils framgång.

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •