Emely Lindblom – mottagare av RRS Jack Fowler award 2017

Emely Lindblom, doktorand i medicinsk strålningsfysik med handledare Iuliana Toma-Dasu, är 2017 års mottagare av Jack Fowler Award som utdelas av Radiation Research Society.

Emely Lindblom
Emely Lindblom
Radiation Research Society är en av de mest ansedda organisationerna inom fältet, vars arbete under sin mer än 60-åriga historia dedikerats till strålningsrelaterad forskning inom alla naturvetenskapliga områden för att underlätta och främja forskningssamarbete mellan disciplinerna fysik, kemi, biologi och medicin med syfte att bättre förstå strålningens egenskaper och effekter.

Jack Fowler Award inrättades till professor Jack Fowlers ära, en berömd medicinsk strålningsfysiker och klinisk strålningsbiolog som var föreståndare för Gray Laboratory i Storbritannien, och en av de mest framstående forskarna inom såväl medicinsk strålningsfysik som strålningsbiologi.

Jack Fowler Award tilldelas en enastående juniorforskare för exceptionellt arbete inom onkologi, medicinsk strålningsfysik och/eller strålningsbiologi. Det är därför en stor glädje att årets pris tilldelats Emely Lindblom, en av de juniora medlemmarna vid avdelningen för Medicinsk Strålningsfysik.

Emelys forskningsprojekt inriktar sig på en av de mest utmanande frågeställningarna inom strålterapi, inte bara från en akademisk utan också en klinisk synpunkt, nämligen den individanpassade stråldosen, behandlingstiden och fraktioneringsschemat med hänsyn till nyckelegenskaper hos tumören såsom dess känslighet för strålning, vilket är starkt sammankopplat med syresättningen. Emelys arbete fokuserade på just denna komplexa aspekt med utgångspunkt i dess grundläggande betydelse och innebörd. Med hjälp av ett dosplaneringssystem utvecklat för att ta hänsyn till syresättningens dynamiska egenskaper har de kliniska implikationerna sedermera också undersökts.

– Iuliana Toma-Dasu

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •  

One thought on “Emely Lindblom – mottagare av RRS Jack Fowler award 2017”

Comments are closed.