Emely Lindblom – årets mottagare av Sigrid Arrhenius pris

Områdesnämnden för naturvetenskap vid Stockholms universitet beslutar varje år om att utdela ett stipendium finansierat av Sigrid Arrhenius stipendiefond. Det ska tilldelas en lovande forskare vid Stockholms universitets naturvetenskapliga fakultet. Stipendiaten ska avlägga doktorsexamen och bedriva

Emely Lindblom
Emely Lindblom
avhandlingsarbete inom något av fysikens, kemins, matematikens, astronomins, geologins eller meteorologins ämnesområden. Avhandlingen ska avses att framläggas 2017 eller 2018.

Emely Lindblom har förts fram som Fysikums kandidat och områdesnämnden har beslutat att tilldela henne detta stipendium om 40 000 kr. Emely planerar att framlägga sin doktorsavhandling hösten 2017. Hennes forskning ligger inom medicinsk strålningsfysik och är inriktad mot strålterapi av cancer.

Som rapporterats i ett tidigare blog-inlägg så har hon nyligen också tilldelats Jack Fowler Award. I det inlägget ges också mer information om hennes forskning.

Vi gratulerar Emely Lindblom till denna nya framgång!

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •  

One thought on “Emely Lindblom – årets mottagare av Sigrid Arrhenius pris”

Comments are closed.