CRYRING överförs till FAIR

CRYRING - synkrotron/lagringsringen - vid MSL
CRYRING – synkrotron/lagringsringen – vid MSL
CRYRING, lagringsringen vid Manne Siegbahnlaboratoriet (MSL), var under många år (1992-2009) en anläggning som möjliggjorde forskning vid den internationella frontlinjen inom atom- och molekylfysik, bl a för studier av dissociativ rekombination, dielektronisk rekombination, interferens vid kollisioner samt förbjudna övergångar. Forskningen gav upphov till flera hundra publikationer i ansedda fysiktidskrifter samt till 43 doktorsavhandlingar.
När Vetenskapsrådet (VR) år 2003 beslöt att reducera antalet nationella anläggningar drabbades finansieringen av MSL och den experimentella verksamheten vid CRYRING avvecklades successivt. Istället beslöts att CRYRING skulle bli ett svenskt in-kind-bidrag till den nya acceleratoranläggningen FAIR som planerades i Darmstadt i Tyskland. Tekniskt designarbete utfördes vid MSL för att anpassa CRYRING för dess framtida användning för lagring av lågenergetiska antiprotoner. Besvikelse uppstod emellertid när det visade sig att CRYRING inte rymdes i budgeten för fas 1 av FAIR. Men så väcktes idén att CRYRING skulle kunna monteras upp i en befintlig experimenthall på GSI för att där kunna tjäna dels som ”testbänk” för FAIR, dels för att ge möjlighet till fortsatt experimentell verksamhet inom atom- och molekylfysik samt kärnfysik. Efter många diskussioner och utredningar vann tanken gehör och man beslöt att genomföra idén. Nyckelpersonen för att få igenom denna lösning har varit förre föreståndaren för MSL Örjan Skeppstedt, som också har viktiga uppdrag inom FAIR.
I samarbete mellan MSL:s (numera Fysikums) personal, under ledning av Anders Källberg, och tekniker från GSI monterades CRYRING ned förra hösten för transport till Tyskland. De sista delarna lyftes på lastbilarna i slutet av vintern i år.

En sektion av ringen lastas
En raksträckesektion lastas
Utarbetandet av detaljerna i de formella dokument som reglerar in-kind-bidraget från VR till FAIR och överföringen av ägarskapet till CRYRING från Stockholms universitet till FAIR har emellertid dragit ut på tiden. Även detta är nu klart. Härom veckan skrev vår rektor under avtalet med FAIR GmbH om att överföra ägarskapet av CRYRING.Med stöd av särskilt bidrag från VR så har Fysikum lovat att satsa två manår i arbetet med att bygga upp CRYRING i Darmstadt. För närvarande pågår iordningställande av en hall på GSI där CRYRING snart ska sättas upp. Redan nu i oktober åker Mats Engström till Darmstadt för att arbeta med kontrollsystemet för lagringsringen.
CRYRING transporteras med lastbil till GSI, Darmstadt
CRYRING transporteras med lastbil till GSI, Darmstadt

Ett stort tack till alla som arbetat med detta flyttningsprojekt! Särskilt tack till Örjan Skeppstedt! Utan hans enträgna arbete och diplomatiska förmåga hade flytten till GSI/FAIR knappast blivit möjlig på detta sätt. Varmt tack också till Anders Källberg som ansvarat och planerat för genomförandet av flytten.

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •  

3 thoughts on “CRYRING överförs till FAIR”

Comments are closed.