CRYRING-hallen blir konsthall

Magasin III
Magasin III
Lagringsringen CRYRING vid Manne Siegbahnlaboratoriet var en anläggning som har betytt mycket för Fysikums forskare inom atom- och molekylfysik under åren 1992-2009. Som jag rapporterade i Fysikums blogg så flyttades maskinen 2013 till till GSI i Tyskland. Där kommer den att vara en del av den stora anläggningen FAIR.
Stockholms universitet har beslutat konvertera hallen till arenan Accelerator där konst, vetenskap och samhällsfrågor skall mötas. Initiativtagarna professorn i konsthistoria Margaretha Rossholm Lagerlöf och Magasin III:s chef David Neuman.
Förra veckan hade jag förmånen av att vara inbjuden till Magasin III tillsammans med ledning och andra företrädare för Stockholms universitet. Eftermiddagen var en avstamp för projektet med anföranden av de två ovan nämnda initiativtagarna, rektor Astrid Söderbergh Widding, tf föreståndaren för Accelerator professor Johan Kleman samt projektkoordinatorn Katarina Renman Claesson.
En konstnärlig ledare kommer att anställas under 2016 och enligt planering så ska Accelerators verksamhet öppna våren 2018.
Magasin III:s chef David Neuman
Magasin III:s chef David Neuman

Innan lokalerna kan anpassas för sin nya verksamhet som Accelerator, så måste lokalerna friklassas. Här har personal från Fysikum varit aktiva med mätningar för att undanröja risken att det skulle finnas kvarvarande radioaktivitet från den tid då omfattande kärnfysikalisk verksamhet bedrevs vid 225 cm cyklotronen i den stora experimenthallen. Friklassningen sker genom beslut av Strålskyddsmyndigheten (SSM). Myndigheten har krävt vissa kompletterande mätningar som vi genomfört under vintern. Vi hoppas att lokalerna inom kort ska bli friklassade.
Det blir spännande att följa lokalernas omvandling från fysiklaboratorium till konsthall!

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •  

2 thoughts on “CRYRING-hallen blir konsthall”

  1. Det ska verkligen bli spännande att se resultatet av omvandlingen till konsthall. Jag är
    skälv konststudent med mode som huvudinriktning, ett av mina projekt är Designerväskan.
    Hoppas ni postar fler uppdateringar kring hur omvandlingen från fysiklaboratorium till konsthall går!

Comments are closed.