Category Archives: Ord från prefekten

Julhälsning

Kära kollegor,

2020 går mot sitt slut och här kommer den sedvanliga julhälsningen.  

Julhälsningen brukar framhålla framgångarna vi har haft, och även i år blev det en del forskningsframgångar som jag skall återkomma till. Men det lär inte överraska någon att jag anser att den största utmaningen som Fysikum har stått inför har varit och är coronapandemin.  

Och hur vi har mött denna utmaning, däri ligger … Continue Reading ››

Sara Strandberg ny professor vid Fysikum

Rektor har beslutat att anställa Sara Strandberg som professor vid Fysikum vid Stockholms universitet från och med den 1 Juli 2020. Beslutet är fattat efter ansökan om befordran

Courtesy Markus Marcetic

Sara disputerade 2007 på en avhandling inom experimentell acceleratorbaserad partikelfysik. Efter disputation spenderade Sara tre år som postdoktor vid University of Berkeley, USA. Hon återvände till Sverige 2010 som forskarassistent och blev universitetslektor 2011. Saras forskning … Continue Reading ››

God JUL

Foto Andrey Efremov


Kära kollegor,

2019 går mot sitt slut och jag följer förra prefektens tradition och skriver en liten hälsning.
Efter ungefär hundra dagar som prefekt har jag inte lyckats köra Fysikum i botten än. Tvärtom har vi även 2019 haft en del framgångar. Tiden är ju sådan att erhållandet av externa anslag ofta mer eller mindre likställs med framgångsrik forskning – främst av dem som skall bedöma våra prestationer. Det finns naturligtvis … Continue Reading ››

Emil Bergholtz ny professor på Fysikum

Rektor har beslutat att anställa Emil Johansson Bergholtz som professor vid Fysikum vid Stockholms universitet från och med den 1 November 2019. Beslutet är fattat efter ansökan om befordran.

Emil Bergholtz.
Emil Bergholtz. Foto: Markus Marcetic - Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Kungl. Vetenskapsakademien

Emil gjorde både grund- och forskarutbildningen vid Fysikum, där han disputerade 2008. Efter 8 år i Tyskland som ”Distinguished PKS fellow” vid Max Planck Institutet för Komplexa System i Dresden och en anställning som Emmy Noether Group … Continue Reading ››

Controling chemical reactions: ERC starting grant for Markus Kowalewski

"The control of chemical reactions on a microscopic level has been a chemists dream", writes Markus Kowalewski,  who is assistant professor in Fysikum's division of Chemical Physics for about a year.   

Markus Kowalewski

Markus is a theoretical physicist  with unique expertise  in the complex calculations and computer simulations needed to assess the possibilities to control chemical reactions through light fields - theoretical expertise that comes timely in view of recent experimental breakthroughs.  Possible applications of this exciting approach are improved … Continue Reading ››

Stort forskningsstöd till Fysikum från Wallenbergstiftelsen

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har idag publicerat sitt beslut om ekonomiskt stöd till 22 framstående forskningsprojekt inom medicin, naturvetenskap och teknik.
Två av de allra största tillfaller Fysikum. Professor Henrik Cederquist beviljas som huvudsökande 37,2 milj kr för projektet ”Probing charge- and mass-transfer reactions on the atomic level”. Professor Hiranya Peiris är huvudsökande för projektet ”Understanding the Dynamic Universe” som beviljas 37,8 milj kr. Därutöver tillfaller en del av projektbidraget ”Halvledare med stora bandgap för nästa generations kvant-komponenter”, med professor Igor Abrikosov, Linköpings universitet som huvudsökande, till Fysikum eftersom … Continue Reading ››

Michael Odelius professor vid Fysikum

Rektor har beslutat att befordra Michael Odelius till professor från den 1 oktober.
Michael Odelius disputerade i fysikalisk kemi vid Stockholms universitet 1994 med en avhandling med titeln ”Molecular dynamics simulations of intermolecular mechanisms in nuclear spin relaxation”.
Han tillbringade därefter perioder som postdoktor i Stuttgart och Zürich. Han var parallellt anställd vid Uppsala universitet som forskarassistent. Till Fysikum kom han 2003 och blev docent 2005.

Han erbjöds en anställning som universitetslektor i teoretisk kemisk fysik som utlysts vid Fysikum. Han tillträdde 2009. Michael Odelius är en framgångsrik forskare som också har erhållit … Continue Reading ››

Hiranya Peiris receives Fred Hoyle Medal and Prize

The Institute of Physics (UK) has decided to select Professor Hiranya Peiris as Award Winner of 2018 Fred Hoyle Medal and Prize. The Institute of Physics Awards 'aim to build and reinforce a sense of community by recognising and rewarding excellence in individuals and teams who have made a contribution to physics in the UK and Ireland’. The Fred Hoyle Prize is given ‘for distinguished contributions to astrophysics, gravitational physics or cosmology’.

Prof. Hiranya Peiris
Hiranya Peiris was recruited … Continue Reading ››

Två nya professorer vid Fysikum

Rektor har beslutat att anställa Iuliana Toma-Dasu och Henning Zettergren som professorer vid Fysikum vid Stockholms universitet från och med den 1 juli 2018. Beslutet är fattat efter deras ansökan om befordran.

Iuliana Toma-Dasu kommer från Rumänien där hon erhöll sin masterexamen. Hon flyttade sedan till Umeå och påbörjade forskarutbildning inom medicinsk strålningsfysik vid Umeå universitet. Hon disputerade 2005 med avhandlingen “Theoretical modelling of tumour oxygenation and influences on treatment outcome”. Parallellt fullgjorde hon kurser för att bli certifierad sjukhusfysiker. Hon flyttade till Continue Reading ››