Category Archives: Forskning

Nya metoder att analysera diffraktionsdata från röntgenlasrar

Den 16 mars publicerade Nature Methods artikeln ” Accurate macromolecular structures using minimal measurements from X-ray free-electron lasers”. Bland författarna finns Jonas Sellberg som är doktorand vid Fysikum. Han är den som har utvecklat tekniken för injektion av mikrojetstrålar av kristaller i vakuum som möjliggjort kristallografi med röntgenljus från frielektronlasern LCLS.

Jakten på det allra minsta

Partikelfysik handlar om att studera materiens allra minsta beståndsdelar, elementarpartiklarna, och de krafter som verkar mellan dem. Kan vi förstå detta allra minsta och mest grundläggande kan vi också lära oss mycket om universum och det allra största. Ett stort steg framåt i vår förståelse av universum kom i juli 2012 då de två stora experimenten vid CERN:s partikelaccelerator LHC tillkännagav upptäckten av Higgspartikeln.

Examensarbete i medicinsk strålningsfysik väcker internationell uppmärksamhet

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen för kvinnor idag. Tack vare nationella screeningprogram, förbättrad diagnostik och ökad folkbildning ökar andelen som diagnostiseras i ett tidigt skede av sjukdomen. För dessa patienter är bröstbevarande behandling, inklusive partiell kirurgi och strålbehandling av hela det kvarvarande bröstet, den vanligaste behandlingsmetoden. Det senaste årtiondet har intresset för en accelererad partiell strålbehandling av bröstcancer ökat tack vare tidigare diagnoser, teknikutvecklingen inom strålbehandlingen, ökad kunskap inom radiobiologi och om recidivens lokalisation. Som ett led i denna utveckling har ett nytt stereotaktiskt strålbehandlingssystem dedikerat till partiell strålbehandling av … Continue Reading ››

Ultrakorta laserpulser avslöjar elektronpars flyktmekanism

Med hjälp av extremt korta laserpulser kan forskare göra mätningar av hur elektronerna rör sig kring en atom. Experimentella fysiker vid Lunds universitet har lyckats genomföra mätningar av det komplicerade förloppet där två elektroner tillsammans kastas ut från en atom. Frågan är nu om de kastas ut samtidigt eller efter vandra. För att analysera datan har teoretiker från Stockholms universitet och Canberras universitet bidragit med beräkningar. Studien publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften Nature Physics.