Bonetti och Hermanns utsedda till Wallenberg Academy Fellows

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har nu kungjort de 24 forskare som har utsetts till 2017 års Wallenberg Academy Fellows. Sju av dessa går till Stockholms universitet och två av dem till Fysikum, nämligen Stefano Bonetti och Maria Hermanns.

Stefano Bonetti. Foto: Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Kungl. Vetenskapsakademien

Stefano Bonetti kom till Fysikum hösten genom repatriering från Wallenbergsstiftelsen. Som vi informerat om på bloggen så erhöll han förra året ERC Starting Grant. Det bidraget finansierar nu hans anställning, men Fysikum har också garanterat honom tillsvidareanställning som forskare även efter bidragstidens slut. Han bygger nu upp ett laboratorium vid Albanova. Att han nu utsetts till WAF med ett femårigt bidrag om 1.5 Mkr om året kommer att öppna nya möjligheter för ett omfattande experimentellt program. Hans projekt som WAF är rubricerat:” Ultrafast Coherent Control of Quantum Materials”.

Maria Hermanns. Foto: Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Kungl. Vetenskapsakademien

Maria Hermanns disputerade vid Fysikum 2010 med professor Hans Hansson som handledare. Hon har därefter arbetat som postdoktor i USA och Tyskland. Under sin period i Tyskland erhöll hon också 2015 det prestigefulla Emmy Noether bidraget som ger goda möjligheter för unga forskare att etablera sig som självständiga forskningsledare. I somras tillträdde hon ett biträdande lektorat vid Göteborgs universitet, men det lämnar hon alltså för att flytta till Stockholms universitet sommaren 2018. Maria Hermanns beviljades i höstas också etableringsbidrag för 2018-21 av Vetenskapsrådet. Maria Hermanns är teoretiker inom den kondenserade materiens fysik och hennes projekt som WAF rubriceras ”Three-dimensional topologically ordered phases”.
Vi gratulerar Maria och Stefano till denna stora framgång!

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •