Besök på NTU i Singapore för att diskutera utbytesstudenter

I slutet av januari i år åkte jag och Joakim Edsjö tillsammans med sju andra kollegor från naturvetenskapliga fakulteten till Singapore för att diskutera avtal angående utbytesstudenter med NTU (Nanyang Technological University). Resan arrangerades av Sofia Andersson som är internationell samordnare på naturvetenskapliga fakulteten på SU och Prof. Lars Nordenskiold, Biträdande dekan på College of Science, NTU. Singapore är ett tätbefolkat land (5,5 miljoner invånare på en yta som svarar mot halva Öland) i sydöstra Asien som ibland beskrivs som ”Asien för nybörjare”. Modern arkitektur, ordning och reda kombineras med en mix av asiatisk kultur. Landet ligger nära ekvatorn och har hög luftfuktighet och en temperatur på 27 ± 3 oC året runt.

Foto ©Joakim Edsjö
Foto ©Joakim Edsjö

Stockholms Universitet har genom kemiska sektionen sedan tidigare haft ett avtal med NTU som har gjort det möjligt för både för studenter att åka till NTU för att studera och för studenter från NTU att läsa vid SU. Målet med denna resa var att undersöka hur utbytet kan utvidgas till fler områden inom den naturvetenskapliga fakulteten. Jag ville diskutera när det bäst passar fysikstudenter att läsa en utbytestermin vid NTU. Genom diskussioner med Dr. Ho Shen Yong vid School of Physical and Mathematical Sciences (SPMS), kom vi fram till att för våra fysikstudenter passar det bäst att åka på en utbytestermin vid NTU under våren år 2 (termin 4) på kandidatprogrammet. För studenter från NTU passar det bra att de läser höstterminen år 3 på kandidatprogrammet i fysik (termin 5) på Fysikum, SU. Dessa kurser ska numera erbjudas på engelska för att möjliggöra för utbytesstudenter att läsa dessa kurser. Det kan också vara möjligt för våra masterstudenter att läsa vid NTU då de en mer flexibel utbildning med fler valfria kurser.
NTU är en av världens snabbast växande universitet med ett campus som präglas av modern arkitektur och nya pedagogiska idéer. Vi fick lära oss att hälften av alla klassrum på NTU ombyggda så att de har runda flyttbara bord kopplade till TV-skärmar. Under lektionerna arbetar studenterna i grupper. Modern teknik kombineras med nya pedagogiska idéer. Klassiska föreläsningar blir i regel inspelade så att studenterna kan se dem fler gånger om det var något de inte förstod.

De flesta utbytesstudenter erbjuds boende på campus. Under vår resa fick vi träffa flera utbytesstudenter från SU och de verkade vara nöjda med sin resa och beskrev en stimulerande studiemiljö.
Det var även intressant att träffa Prof. Bertil Andersson, en biokemist från Sverige som sedan 10 år är rektor för NTU. Bertil Andersson berättade om sina tankar och idéer för hur han har fått NTU att växa till det universitet det är idag.
Förutom möten och rundvandring på universitetet hann vi även se en del av staden och besöka Bukit Timah som är ett naturreservat inte långt från staden. Här fick vi se en glimt av hur naturen och regnskogen i denna del av världen en gång såg ut.

Foto ©Joakim Edsjö
Foto ©Joakim Edsjö

Om du tycker att det låter intressant att läsa en utbytestermin under läsåret 17/18 vid NTU är ansökan nu öppen. Mer information hittar du här.

Sista ansökningsdag är 28 februari och ni som nu läser år 1 och är intresserade av att läsa under vårterminen år 2 behöver alltså ansöka redan nu. Ansökan är inte bindande. Mer information om utbytesstudier i Singapore kommer att ges i Greens villa den 15 februari kl 16:00-17:30.
Mer information om utbytesstudier kan du få av Stefan Csillag (scs@fysik.su.se) som är Fysikums utbyteskoordinator.

Åsa Larson
Studierektor på Fysikum

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •