Bästa konferensbidrag delas till Jakob Öden

Jakob Ödén, doktorand i medicinsk strålningsfysik (handledare Iuliana Toma-Dasu från Fysikum, bihandledare Kjell Eriksson från RaySearch Laboratories AB) tilldelades utmärkelsen för bästa konferensbidrag inom strålterapi vid the 4th Symposium of Nordic Association of Clinical Physics (NACP) som hölls i Oslo 6-8 februari 2017. Denna utmärkelse håller institutionens tradition vid liv då Emely Lindblom, doktorand i samma grupp, erhöll motsvarande utmärkelse vid det senaste NACP symposiet i Åbo 2014.

Jakobs arbete är fokuserat på protonterapi, ett utmanande forskningsområde där strålningsfysik och strålningsbiologi möts [1,2]. Hans forskningsprojekt är även av stor klinisk relevans tack vare den nära kopplingen till Skandionkliniken i Uppsala, som är den första kliniken i Skandinavien som erbjuder toppmodern protonterapi till patienter.

[1] Jakob Ödén, Kjell Eriksson and Iuliana Toma-Dasu 2017 Incorporation of variable RBE models into the photon and proton dose plan comparison for various fractionation schedules in prostate radiotherapy Medical Physics (Epub ahead of print)

[2] Jakob Ödén, Kjell Eriksson and Iuliana Toma-Dasu 2017 Incorporation of RBE uncertainties into proton plan robustness evaluation Acta Oncologica (Epub ahead of print)

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *