All posts by Michael Odelius

universitetslektor på avdelningen för kemisk fysik and PR-ansvarig vid Fysikum, Stockholms universitet

Vad röntgenstrålning kan lära oss om vattenmolekylen

Forskare från Fysikum har i ett internationellt forskningssamarbete kartlagt energilandskapet för vattenmolekylen. Studien är en kombination av röntgenspridningsexperiment och datorsimuleringar och har resulterat i ny kunskap, som kan användas för att förstå vad som driver kemiska reaktioner i denna livsviktiga molekyl. Studien har publicerats in tidskriften Nature Communications.

Fysiktävlingen  2015

Den 19 november 2015 var en intensiv dag då hundratalet mellanstadieelever engagerat presenterar sina demonstrationer av olika fysikiska fenomen och grundläggande principer i fysik.
Allt från en demonstration av Newtons 3:e lag av två elever på rullskridskor till strömalstrande citroner presenterades av entusiastiska lag om 2-5 mellanstadieelever.

Fysik i Kungsträdgården väcker intresse

Den 5 september arrangerades ett fysikevenemang i Kungsträdgården, en välbesökt tradition sedan många år, som överraskar många förbipasserande. Ett hundratal forskare och studenter engagerade sig för att presentera aktuell forskning och fysikdemonstrationer för en bred publik. I sju tält presenterades spännande fysik från astronomiföredrag och solobservationer i söder till partikelfysik i norr. Kungsan2015 (23 of 38) Vid ingången till tältet för partikelfysik lockade en skalenlig LEGO-modell av ATLAS detektorn in besökare. ATLAS experimentet har varit avgörande in den framgångsrika jakten på Higgspartikeln, … Continue Reading ››

Datorn – visar vägen i atomernas värld

Med kvantmekanik kan vi beskriva kemiska processer i gas fas, men för att modellera tex. en biokemisk reaktion krävs att vi kan ta hänsyn till växelverkningar på många olika längdskalor. Martin Karplus, Michael Levitt och Arieh Warshel tilldelades Nobelpriset i kemi 2013 “för utvecklandet av flerskalemodeller för komplexa kemiska system”. Deras arbete har lett till metoder för att studera kemiska processer som idag är standardredskap inom såväl akademisk forskning som inom exempelvis läkemedelsindustrin.