All posts by Jan Conrad

Julhälsning

Kära kollegor,

2020 går mot sitt slut och här kommer den sedvanliga julhälsningen.  

Julhälsningen brukar framhålla framgångarna vi har haft, och även i år blev det en del forskningsframgångar som jag skall återkomma till. Men det lär inte överraska någon att jag anser att den största utmaningen som Fysikum har stått inför har varit och är coronapandemin.  

Och hur vi har mött denna utmaning, däri ligger … Continue Reading ››

Sara Strandberg ny professor vid Fysikum

Rektor har beslutat att anställa Sara Strandberg som professor vid Fysikum vid Stockholms universitet från och med den 1 Juli 2020. Beslutet är fattat efter ansökan om befordran

Courtesy Markus Marcetic

Sara disputerade 2007 på en avhandling inom experimentell acceleratorbaserad partikelfysik. Efter disputation spenderade Sara tre år som postdoktor vid University of Berkeley, USA. Hon återvände till Sverige 2010 som forskarassistent och blev universitetslektor 2011. Saras forskning … Continue Reading ››

God JUL

Foto Andrey Efremov


Kära kollegor,

2019 går mot sitt slut och jag följer förra prefektens tradition och skriver en liten hälsning.
Efter ungefär hundra dagar som prefekt har jag inte lyckats köra Fysikum i botten än. Tvärtom har vi även 2019 haft en del framgångar. Tiden är ju sådan att erhållandet av externa anslag ofta mer eller mindre likställs med framgångsrik forskning – främst av dem som skall bedöma våra prestationer. Det finns naturligtvis … Continue Reading ››

Emil Bergholtz ny professor på Fysikum

Rektor har beslutat att anställa Emil Johansson Bergholtz som professor vid Fysikum vid Stockholms universitet från och med den 1 November 2019. Beslutet är fattat efter ansökan om befordran.

Emil Bergholtz.
Emil Bergholtz. Foto: Markus Marcetic - Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Kungl. Vetenskapsakademien

Emil gjorde både grund- och forskarutbildningen vid Fysikum, där han disputerade 2008. Efter 8 år i Tyskland som ”Distinguished PKS fellow” vid Max Planck Institutet för Komplexa System i Dresden och en anställning som Emmy Noether Group … Continue Reading ››

Controling chemical reactions: ERC starting grant for Markus Kowalewski

"The control of chemical reactions on a microscopic level has been a chemists dream", writes Markus Kowalewski,  who is assistant professor in Fysikum's division of Chemical Physics for about a year.   

Markus Kowalewski

Markus is a theoretical physicist  with unique expertise  in the complex calculations and computer simulations needed to assess the possibilities to control chemical reactions through light fields - theoretical expertise that comes timely in view of recent experimental breakthroughs.  Possible applications of this exciting approach are improved … Continue Reading ››