Ariel Goobar invald i Kungliga Vetenskapsakademien

Professor Ariel Goobar har valts in i Kungliga Vetenskapsakademien i dess klass för Astronomi och Rymdvetenskap.

Ariel Goobar
Prof. Ariel Goobar

Ariel Goobar disputerade 1992 vid Fysikum i experimental elementarpartikelfysik och hans arbete handlade om sökandet efter Higgsbosonen vid CERN. Därefter var han postdoktor vid Lawrence Berkeley National Laboratory och där inriktade han sin forskning mot astrofysik. Tillsammans med Saul Perlmutter var han med och gjorde de första observationerna som visade att universum expanderar med en allt högre hastighet. Man utnyttjade Typ 1a Supernovor som standardljuskällor och kunde genom att systematiskt mäta ljusstyrka och rödförskjutning observera att universums expansion accelererar. Perlmutter belönandes 2011 tillsamman med Schmidt och Riess med nobelpriset för “for the discovery of the accelerating expansion of the Universe through observations of distant supernovae”.

Ariel Goobar återvände till Fysikum och har där bedrivit en mycket framgångsrik forskningsverksamhet som nu är inriktad mot observationell kosmologi. Han befordrades till professor i experimentell astropartikelfysik 1999. Han har erhållit ett antal olika utmärkelser som exempelvis Göran Gustafsson-priset i fysik 2004. Supernovateamen som fastställt den accelererade expansionen har också förärats 2007 Gruber Prize in Cosmology och Breakthrough Prize in Fundamental Physics 2014 .
Ariel Goobar tillträdde 2015 som föreståndare för Oskar Kleincentret i Stockholm.

Vi gratulerar Ariel Goobar till att ha blivit invald i KVA och gläds med honom åt detta erkännande av honom som en framstående vetenskapsman.

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •