Anders Wall-stipendium till forskartalang från Fysikum

Armin Tavakoli blev intresserad av fysik redan när han gick i sjätte klass och läste olika populärvetenskapliga böcker om relativitet och kvantmekanik. Nu har han tilldelats Anders Walls Unga Forskare-stipendium på 150 000 kronor för naturvetenskaplig forskning för sin udda kombination av kvantfysik och kortspel.

"Jag tyckte att fysik var det absolut mest spännande, briljanta och kreativa som jag kände till, och jag har inte ändrat mig sen dess." Armin Tavakoli
“Jag tyckte att fysik var det absolut mest spännande, briljanta och kreativa som jag kände till, och jag har inte ändrat mig sen dess.” Armin Tavakoli

Hur ser din utbildning ut?
Jag läste naturvetarprogrammet på Kungsholmens Gymnasium. Under mitt andra gymnasieår började jag studera matematik på Stockholms universitet och i slutet av mitt andra gymnasieår började jag  lära mig om forskning i Mohamed Bourennanes grupp för kvantinformation och kvantoptik vid Fysikum – som jag ständigt interagerat med sen dess. När jag slutade gymnasiet började jag formellt läsa fristående kurser på Stockholms universitet inriktade mot fysik och matematik. Jag har spenderat tre perioder om två månader var på Institute of Photonic Sciences (ICFO) i Barcelona och den här terminen är jag på National Quantum Information Center i Gdansk.

Kan du berätta om din forskning?
Mitt första forskningsprojekt var i Mohameds grupp som jag påbörjade när jag var 17 år. Det var ett huvudsakligen experimentellt projekt som handlade om hur man kunde utnyttja kvantmekanik för att förbättra sina vinstchanser i kortspelet bridge utan att bryta mot reglerna.

Under min tid på ICFO forskade jag först i gruppen Quantum Information Theory under ledning av Antonio Acín med inriktning mot studier av kvantmekaniska korrelationer i nätverkstrukturer, och därefter i gruppen för Quantum Optics Theory under ledning av Maciej Lewenstein i ett projekt inriktat mot studier i att detektera entangled tillstånd för olika partikeltyper. Tillbaka i Mohameds grupp skiftade mitt arbete fokus till en serie projekt på temat kvantkommunikation. Denna forskningslinje fortsatte när jag flyttade till Gdansk då jag även började studera generering av slumptal.

Vilket av dina projekt tycker du är mest spännande?
Mina oavslutade projekt är onekligen mer spännande än de avslutade – jag vet ju inte hur det slutar än.

Forskningsprojekt bygger ju oftast på samarbeten med andra forskare. Finns det några specifika personer som har varit extra delaktiga i ditt arbete och dina möjligheter att bedriva forskning
Hans Hansson vill jag tacka för att han regelbundet tog sig tid att undervisa mig i fysik och besvarade olika frågor jag hade när jag gick på högstadiet och i början av gymnasiet. Det var också Hans som introducerade mig för Mohamed Bourennane. Till Mohamed är jag oerhört tacksam för allt han har gjort för mig genom åren: från att han la tid och energi på mig, trots att jag var enbart 17 år då, och gav mig alla möjligheter att bygga upp erfarenhet och kunskap i fysik och forskning. Det var även tack vare Mohameds rekommendation jag fick chansen att forska på ICFO, och nu även i Gdansk. Han har varit en utmärkt mentor, vägvisare och samarbetspartner, som givit mig möjligheter som studenter sällan får.

Anders Walls stiftelser utdelar sedan 1983 årligen stipendier inom ett flertal områden. Särskilt avses att stödja sådana insatser som gjorts i en anda av entreprenörskap och kreativt tänkande.

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •  

One thought on “Anders Wall-stipendium till forskartalang från Fysikum”

Comments are closed.