Anders Nilsson rekryteras till Fysikum genom VR-bidrag på 125 milj kr

Anders-NilssonVetenskapsrådet har sedan i mitten av 2013 ett bidragsprogram för att rekrytera framstående forskare från utlandet: ”Forskare som kan komma i fråga för rekrytering ska vara internationellt erkända och ledande inom sitt forskningsområde. Forskaren ska vara på en sådan nivå att han eller hon är meriterad för en tillsvidareanställning som professor av den högsta nivån vid ett av världens 10 högst rankade universitet.” Bidrag om 5-15 Mkr per år under en tid av 7-10 år kan beviljas. Dessa bidrag kan sökas löpande genom universitetets rektor.

Genom förslag från Fysikum sökte Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding i början av hösten medel för att rekrytera professor Anders Nilsson från Stanford University till Fysikum. Idag kom beskedet att Vetenskapsrådet har beviljat ett tioårigt bidrag om 12.5 Mkr per år. Detta är det största bidrag som hittills har beviljats inom detta program!

Atom- och molekylfysik är ett av Stockholms universitets ledande forskningsområden. Anders Nilsson kommer att bygga upp en experimentell verksamhet vid Fysikum som kommer att bredda och förstärka detta område på ett högst påtagligt sätt. Hans särskilda kompetens ligger inom områden där man utnyttjar högenergetiska fotoner (mjukröntgenområdet). Det gäller särskilt spektroskopiska och dynamiska studier av molekyler på fasta ytor (ytfysik och ytkemi) men också studier på vätskefas. Han har lång erfarenhet av experimentella studier med synkrotronljus och på senare år också vid fri-elektronlasern (FEL) LCLS vid acceleratorlaboratoriet SLAC som drivs av Stanford University.

Vid Fysikum finns redan ett stort engagemang för forskning med frielektronlasrar. Det gäller dels tekniska projekt inom XFEL-projektet i Hamburg, dels engagemang inom FEL-centret som drivs gemensamt mellan Stockholms universitet, KTH och Uppsala universitet. Vidare har flera av forskarna inom avdelningen för Kemisk fysik genomfört experiment vid LCLS, Stanford. I och med att Anders Nilsson nu etablerar sig vid Fysikum och bygger upp en forskningsgrupp så kommer denna verksamhet få ett kraftigt uppsving.

Anders Nilsson avser också att bygga upp verksamhet vid den nya stora synkrotronljusanläggningen MAX IV som byggs i Lund. Det kommer att bli mycket värdefullt för Fysikum att få en stark aktör vid denna nya förnämliga anläggning.

I ansökan till VR äskades medel till löner för att bygga upp en forskningsgrupp kring Anders Nilsson. Utöver lönemedel för honom själv så finns medel för doktorander, postdocs och biträdande lektor.

Vi gratulerar Anders Nilsson till denna fantastiska framgång! Vi kan också gratulera oss själva vid Stockholms universitet och Fysikum till detta stora stöd från VR för att bygga upp ny verksamhet vid institutionen för experimentella studier med energetiska fotoner och med utnyttjande av de nya fotonkällor som nu finns eller som snart blir tillgängliga.

Anders Nilsson kommer i nästa vecka på besök till Stockholm för att diskutera uppstarten av hans nya verksamhet vid Fysikum.

Våra varmaste gratulationer till Anders! Vi gläds med honom åt denna stora framgång och hälsar honom hjärtligt välkommen till Fysikum!

Sven Mannervik
prefekt

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •