Anders Nilsson beviljas 32 milj kr för studier av katalytisk energiomvandling

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse kungjorde idag årets mottagare av bidrag för projekt av hög vetenskaplig potential. 22 bidrag utdelas till ett sammanlagt belopp om 752 miljoner kronor. Professor Anders Nilsson vid Fysikum är en av mottagarna. Han får totalt 32 miljoner kronor för ett femårigt projekt om katalytisk energiomvandling – ”Probing Catalysis in Operando Conditions and Real Time”.
I projektet så kommer såväl experimentella som teoretiska studier av katalytiska processer på ytor ske, med särskilt fokus på reduktion av koldioxid och kolmonoxid. Man vill experimentellt följa kemiska processer på ytor i detalj i realtid. I experimenten kommer man kombinera terahertz-källor med röntgenljus från fri-elektronlasrar.

Anders Nillsons föreläser på Fysikum
Anders Nillsons föreläser på Fysikum
Anders Nilsson rekryterades från Stanford till Fysikum 2014 genom Vetenskapsrådets program för internationellt framstående forskare. Han bygger nu upp en omfattande experimentell verksamhet vid Fysikum och har rekryterat en stor forskargrupp. Under våren 2015 tilldelades han också ERC Advanced Grant. Han har alltså nu fantastiska förutsättningar för att bygga upp en mycket stark forskningsverksamhet vid Fysikum.
Vi gratulerar Anders till denna nya framgång!

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *