Anders Nilsson anställs från sommaren 2014

Anders-NilssonVi rapporterade nyligen att Stockholms universitet av Vetenskapsrådet har beviljats ett 10-årigt bidrag om totalt 125 milj kr för att rekrytera Anders Nilsson från Stanford University till Fysikum, där han ska bygga upp ny experimentell verksamhet. Han besökte Fysikum under tre dagar under förra veckan för att på plats diskutera framtiden och studera förutsättningarna för att starta ny experimentell verksamhet. Anders Nilsson träffade också rektor Astrid Söderbergh Widding och vicerektor Anders Karlhede. Han kom också överens med vicerektor om anställningsvillkor och att anställningen skall tillträdas den 1 juni i år. Till att börja med så kommer han arbeta deltid vi Fysikum eftersom han successivt kommer att fasa ur sina åtaganden vid Stanford University.

“Jag ser väldigt mycket fram emot att komma tillbaka till Sverige och vara verksam vid Fysikum och Stockholms universitet”, säger Anders Nilsson. “Det skall bli spännande att skapa en ny verksamhet med inriktning mot kemisk fysik och jag hyser förhoppning om att den kan bli stimulerande för många. Dessutom tänker jag fortsätta samarbeten med Stanford och använda dess röntgenstrålningsanläggningar fram till dess MAX IV och XFEL har nått full kapacitet. Jag är mycket tacksam för att Fysikum, Stockholms universitet och Vetenskapsrådet har gett mig denna möjlighet att under en lång period kunna bedriva forskning inom områden som jag tycker är väldigt spännande. Jag kommer att satsa på studier av vattnets struktur och dynamik och dess koppling till vattnets märkliga termodynamiska egenskaper, följa ytkemiska reaktioner i realtid och direkt observera reaktionsbarriärer samt undersöka fundamentala växelverkningar på ytor av betydelse för vårt framtida samhälle som t ex kemiska omvandlingar för att skapa bränslen från solljus och att omvandla energin i kemiska bindningar till elektricitet.”

Vi är mycket glada över att Anders Nilsson nu har tackat ja till att bli professor vid Fysikum vid Stockholms universitet och gläds åt att han med det stora VR-bidraget skall kunna bygga upp en ny vital experimentell verksamhet vid Fysikum.

Jag har bett Anders Nilsson att inom en snar framtid presentera sin forskning vid ett av Albanovas torsdagskollokvier. Vi återkommer med information om detta då datum har fastställts.

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •  

2 thoughts on “Anders Nilsson anställs från sommaren 2014”

Comments are closed.