34 miljoner kronor till Fotonik för kvantinformation

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tillkännagav idag (8 oktober) de 25 projektbidrag som beviljats inom stiftelsens utlysning för projekt med hög vetenskaplig potential. Vi gratulerar Mohamed Bourennane som erhåller sammanlagt 34.25 miljoner kronor under fem år för projektet ”Photonic Quantum Information”!

Mohamed Bourennane har byggt upp en mycket stark experimentell forskningsverksamhet inom kvantoptik och kvantinformation vid institutionen. Han etablerade sig vid Fysikum för tio år sedan då han som rådsforskare började bygga upp experimentell verksamhet inom detta område. Verksamheten har varit mycket framgångsrik och han har idag landets ledande forskningsgrupp inom kvantoptik. Fysikum har förstärkt verksamheten ytterligare genom rekryteringen av Markus Hennrich från Innsbruck University som universitetslektor. Markus Hennrich, som är medsökande på den nu beviljade ansökan, färdigställer nu sitt laboratorium för studier av strontiumjoner i Rydbergtillstånd i jonfälla som ska användas för kvantinformation.

img_1874 Det beviljade forskningsprojektet beskrivs i en pressrelease från Stockholms universitet och nämns också under aktuella nyheter.
Fokus för det aktuella projektet är att utveckla kvantkomponenter som kan användas för säker kommunikation genom utnyttjande av kvantkryptografiska protokoll. I sin ansökan till Stiftelsen skriver Bourennane: ” Målet med det föreslagna forskningsprogrammet är att utveckla en serie av “kvantkomponenter”, som för första gången gör det möjligt att generera, överföra, manipulera,lagra och detektera individuella kvanttillstånd för apparatoberoende
kvantinformationsbehandling.”. Men han ser också att utrustningen kan användas i
grundforskningssyfte och utföra mycket stringenta tester av kvantfysikens grunder.

Medsökande i projektet är förutom Markus Hennrich (Fysikum) också Fredrik Laurell och Sebastian Lourdudoss samt Adán Cabello från University of Seville.

Vi gläds över denna framgång och önskar Mohamed Bourennane och hans medarbetare lycka till med detta intressanta projekt!

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •  

2 thoughts on “34 miljoner kronor till Fotonik för kvantinformation”

Comments are closed.