2018 Breakthrough Prize in Fundamental Physics tilldelas WMAP-teamet

Den 3 december tillkännagavs vilka som tilldelas 2018 Breakthrough Prizes. Totalt 22 miljoner US dollar delas ut och en av priskategorierna är Fundamental Physics. Årets 2018 Breakthrough Prize in Fundamental Physics tilldelas the WMAP Science Team för “ detailed maps of the early universe that greatly improved our knowledge of the evolution of the cosmos and the fluctuations that seeded the formation of galaxies”.

Prof. Hiranya Peiris

Teamet som tilldelas priset består av 27 medlemmar. En av dessa är Hiranya Peiris som förra hösten rekryterades till Fysikum som professor i kosmopartikelfysik och föreståndare för Oskar Kleincentret.

WMAP en förkortning av Wilkinson Microwave Anisotropy Probe. Den har möjliggjort mycket noggranna mätningar av fluktuationer i den kosmiska bakgrundstrålningen. Dessa fluktuationer är “frön” till skapandet av galaxerna i vårt universum. Mätningarna har avgörande betydelse för förståelsen av vårt universums utveckling.

Vi gratulerar Hiranya Peiris och gläds med henne över denna framgång!

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •