Optical nano cavities: a control knob for tuning photo-chemical reactions on a quantum level

Researchers at Fysikum have theoretically investigated the light activated hydrogen abstraction reaction of pyrrole in an optical nano cavity. The electronic excitation of pyrrole with UV light triggers the hydrogen detachment reaction along the NH bond. Their latest paper investigates how strong light-matter coupling of a tightly confined electromagnetic mode can be used to steer this reaction. The results suggest that the cavity can hugely influence the reaction efficiency and open up alternative reaction pathways.

The principle of strong coupling with confined light fields has … Continue Reading ››

Julhälsning

Kära kollegor,

2020 går mot sitt slut och här kommer den sedvanliga julhälsningen.  

Julhälsningen brukar framhålla framgångarna vi har haft, och även i år blev det en del forskningsframgångar som jag skall återkomma till. Men det lär inte överraska någon att jag anser att den största utmaningen som Fysikum har stått inför har varit och är coronapandemin.  

Och hur vi har mött denna utmaning, däri ligger … Continue Reading ››

Sara Strandberg ny professor vid Fysikum

Rektor har beslutat att anställa Sara Strandberg som professor vid Fysikum vid Stockholms universitet från och med den 1 Juli 2020. Beslutet är fattat efter ansökan om befordran

Courtesy Markus Marcetic

Sara disputerade 2007 på en avhandling inom experimentell acceleratorbaserad partikelfysik. Efter disputation spenderade Sara tre år som postdoktor vid University of Berkeley, USA. Hon återvände till Sverige 2010 som forskarassistent och blev universitetslektor 2011. Saras forskning … Continue Reading ››

God JUL

Foto Andrey Efremov


Kära kollegor,

2019 går mot sitt slut och jag följer förra prefektens tradition och skriver en liten hälsning.
Efter ungefär hundra dagar som prefekt har jag inte lyckats köra Fysikum i botten än. Tvärtom har vi även 2019 haft en del framgångar. Tiden är ju sådan att erhållandet av externa anslag ofta mer eller mindre likställs med framgångsrik forskning – främst av dem som skall bedöma våra prestationer. Det finns naturligtvis … Continue Reading ››

Emil Bergholtz ny professor på Fysikum

Rektor har beslutat att anställa Emil Johansson Bergholtz som professor vid Fysikum vid Stockholms universitet från och med den 1 November 2019. Beslutet är fattat efter ansökan om befordran.

Emil Bergholtz.
Emil Bergholtz. Foto: Markus Marcetic - Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Kungl. Vetenskapsakademien

Emil gjorde både grund- och forskarutbildningen vid Fysikum, där han disputerade 2008. Efter 8 år i Tyskland som ”Distinguished PKS fellow” vid Max Planck Institutet för Komplexa System i Dresden och en anställning som Emmy Noether Group … Continue Reading ››

Controling chemical reactions: ERC starting grant for Markus Kowalewski

"The control of chemical reactions on a microscopic level has been a chemists dream", writes Markus Kowalewski,  who is assistant professor in Fysikum's division of Chemical Physics for about a year.   

Markus Kowalewski

Markus is a theoretical physicist  with unique expertise  in the complex calculations and computer simulations needed to assess the possibilities to control chemical reactions through light fields - theoretical expertise that comes timely in view of recent experimental breakthroughs.  Possible applications of this exciting approach are improved … Continue Reading ››

Löpare från fysikum tog stafettpinnen

För andra året i rad deltog Fysikum på Stafesten med två lag. Stafesten är en stafett där fem personer i varje lag springer varsin sträcka på fem kilometer. Från Fysikum deltog tio personer från olika avdelningar.   

Deltagare från Fysikum på Stafesten, den 22 augusti på Stora Skuggan.

Varför Stafesten?

-Det började förra året på våren när vi började prata om att det vore kul att springa något lopp ihop. Vi tyckte det passade … Continue Reading ››

Nolltolerans mot kränkande handlingar

Vad innebär trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling? I vilka situationer finns det risk att de kan förekomma hos oss på Fysikum och vad kan jag som medarbetare göra och vända mig om jag själv blir utsatt eller märker att någon annan blir det?

Dessa frågor stod i fokus på ett frukostseminarium den 17 maj när Fysikum besöktes av Karin Steffensen som är lika villkors-specialist på personalavdelningen. Medverkade gjorde också Sara Strandberg som är forskare och lärare vid institutionen och även Fysikums eget jämställdhetsombud.

En bakgrund till seminariet är … Continue Reading ››

Flore Kunst – årets mottagare till Sigrid Arrhenius stipendium!

Områdesnämnden för naturvetenskap vid Stockholms universitet beslutar varje år om att utdela ett stipendium finansierat av Sigrid Arrhenius stipendiefond. Det ska tilldelas en lovande forskare vid Stockholms universitets naturvetenskapliga fakultet. Stipendiaten ska avlägga doktorsexamen och bedriva avhandlingsarbete inom något av fysikens, kemins, matematikens, astronomins, geologins eller meteorologins ämnesområden. Årets stipendium på 46 000 kr skall tilldelas en doktorand vars avhandling avses att framläggas 2019 eller 2020.

Flore Kunst - Foto Serena Nobili

Bland de sökande från Fysikum … Continue Reading ››

Arbetsmarknadsdagen 2019

Onsdagen den 13 februari var det Arbetsmarknadsdag i Kräftriket; årets största karriärsdag för studenter inom Fysik, Matematik och Datalogi.

Dagen började kl. 9:30 med frukostmingel där studenterna fick träffa företagsrepresentanter. I år var utställarytan utvidgad och inkluderade även ytan utanför Café matte.

På plats fanns det 25 utställare och de återspeglade brett utbud med representanter från t.ex. försvarsmakten, stålsäkerhetsmyndigheten och Folksam. Alumnföreläsningarna började kl. 10:00 och dagen föreläsningschema sträckte sig ända till 15:45. Nytt för i år var att alumnföreläsare från Fysikum hade en … Continue Reading ››